Benchmarking Centres de Consolidació Urbana de Mercaderies B2B (CCU B2B)

En aquest document es presenta un recull d’informació que fa referència als Centres de Consolidació Urbana (CCU) de mercaderies.  Aquest anàlisi permet comprendre millor com funcionen aquestes instal·lacions, a més a més de resultar una guia útil per a futures iniciatives que es vulguin establir en el territori. […]

Leer más…

Explotació de la base de dades de l’aplicació areaDUM

El present estudi realitza l’explotació de la base de dades (BBDD) de l’aplicació amb la qual es gestionen els espais de càrrega i descàrrega de la ciutat dins el perímetre de l’Àrea d’estacionament regulat (ÀREA). L’estacionament, i en concret les places per a la DUM en aquesta àrea, estan gestionades per B:SM, entitat que ha […]

Leer más…

Enquesta a mercats

S’ha efectuat una doble enquesta per conèixer millor com funciona la logística dels mercats de Barcelona. En primer lloc, s’ha dirigit  un formulari d’enquesta exclusiu als directors de cadascun dels mercats, per obtenir una visió global del funcionament i les problemàtiques de cada mercat. Aquestes enquestes presenten una estructura diferent en funció de si el […]

Leer más…

Cobertura de la infraestructura DUM

Presentació de resultats de l’anàlisi sobre la cobertura de la infraestructura DUM en àrea regulada per BSM i CiD no regulada per BSM a la ciutat de Barcelona pel model B2B (Business to Business) o DUM tradicional amb informació del primer trimestre de l’any 2020. S’analitzen els següents llindars de cobertura: 0 – 50 metres […]

Leer más…