Síntesi de propostes

El present document constitueix un primer catàleg de propostes provisional dissenyat en la primera fase de l’Estratègia municipal de la distribució urbana de mercaderies, horitzó 2030. Es tracta d’un catàleg provisional i amb una visió parcial, ja que les propostes s’han dissenyat des de l’àmbit públic, amb la intenció d’obrir-les i debatre-les amb la resta […]

Leer más…

Enquesta a mercats

S’ha efectuat una doble enquesta per conèixer millor com funciona la logística dels mercats de Barcelona. En primer lloc, s’ha dirigit  un formulari d’enquesta exclusiu als directors de cadascun dels mercats, per obtenir una visió global del funcionament i les problemàtiques de cada mercat. Aquestes enquestes presenten una estructura diferent en funció de si el […]

Leer más…

Cobertura de la infraestructura DUM

Presentació de resultats de l’anàlisi sobre la cobertura de la infraestructura DUM en àrea regulada per BSM i CiD no regulada per BSM a la ciutat de Barcelona pel model B2B (Business to Business) o DUM tradicional amb informació del primer trimestre de l’any 2020. S’analitzen els següents llindars de cobertura: 0 – 50 metres […]

Leer más…

Enquesta a comerços

Presentació dels resultats obtinguts a l’enquesta realitzada del 25 de febrer al 31 de març del 2021 a 1.070 establiments del model B2B (Business to Business) o DUM tradicional que ens han permès obtenir dades de les freqüències d’entregues per abastiment dels establiments per a cada submodel així com informació addicional de com es realitzen […]

Leer más…