Benchmarking Centres de Consolidació Urbana de Mercaderies B2B (CCU B2B)

En aquest document es presenta un recull d’informació que fa referència als Centres de Consolidació Urbana (CCU) de mercaderies.  Aquest anàlisi permet comprendre millor com funcionen aquestes instal·lacions, a més a més de resultar una guia útil per a futures iniciatives que es vulguin establir en el territori. […]

Leer más…

Fitxes dels models B2B i B2C

El transport de mercaderies engloba moltes activitats per part de diferents sectors, fet que implica una gran diversitat d’actors i de cadenes de subministrament. Per aquest motiu, resulta difícil definir les necessitats i els impactes sense fer una caracterització prèvia dels sectors d’activitat, de les necessitats en matèria de transport de mercaderies i dels processos […]

Leer más…

Explotació de la base de dades de l’aplicació areaDUM

El present estudi realitza l’explotació de la base de dades (BBDD) de l’aplicació amb la qual es gestionen els espais de càrrega i descàrrega de la ciutat dins el perímetre de l’Àrea d’estacionament regulat (ÀREA). L’estacionament, i en concret les places per a la DUM en aquesta àrea, estan gestionades per B:SM, entitat que ha […]

Leer más…

Enquesta a mercats

S’ha efectuat una doble enquesta per conèixer millor com funciona la logística dels mercats de Barcelona. En primer lloc, s’ha dirigit  un formulari d’enquesta exclusiu als directors de cadascun dels mercats, per obtenir una visió global del funcionament i les problemàtiques de cada mercat. Aquestes enquestes presenten una estructura diferent en funció de si el […]

Leer más…

Obtenció i tractament de dades d’establiments a través de l’API de Google Places

Document de treball sobre la caracterització del model B2B (Business to Business) o DUM tradicional i la seva demanda. Aquí trobareu informació sobre: Caracterització de l’activitat comercial amb l’API de Google Places Classificació dels establiments en els 12 submodels B2B, què inclou cada submodel? Comparativa dels Cens comercial en planta baixa del 2016 i el […]

Leer más…

Cobertura de la infraestructura DUM

Presentació de resultats de l’anàlisi sobre la cobertura de la infraestructura DUM en àrea regulada per BSM i CiD no regulada per BSM a la ciutat de Barcelona pel model B2B (Business to Business) o DUM tradicional amb informació del primer trimestre de l’any 2020. S’analitzen els següents llindars de cobertura: 0 – 50 metres […]

Leer más…

Enquesta a comerços

Presentació dels resultats obtinguts a l’enquesta realitzada del 25 de febrer al 31 de març del 2021 a 1.070 establiments del model B2B (Business to Business) o DUM tradicional que ens han permès obtenir dades de les freqüències d’entregues per abastiment dels establiments per a cada submodel així com informació addicional de com es realitzen […]

Leer más…