Dades bàsiques

Índex d’indicadors

 Tema

INDICADOR NUMÈRIC

Valor actual

UNITATS

Any de la dada

1. ESTABLIMENTS

Establiments en planta baixa (font Cens Comercial)

Núm. Establiments actius (Base Comerç)

61.558

Establiments

2019

Establiments (font API Google Places)

Núm. Establiments presents a Google Maps

95.873

Establiments

2019

2. DEMANDA

Entregues B2B

Núm. Entregues diàries estimades als establiments

145.650

Entregues

2019

Entregues B2C

(ecommerce)

Núm. Entregues diàries estimades (domicili, oficines i punts de recollida)

81.050

Entregues

2018

Núm. Entregues diàries estimades a domicili

61.400

Entregues

2018

Núm. Entregues diàries estimades en oficines/llocs de treball

8.250

Entregues

2018

Núm. Entregues diàries estimades en punts de recollida

11.400

Entregues

2018

Núm. Entregues fallides estimades (logística absurda)

8.900

Entregues

2018

Núm. Entregues derivades de la logística inversa

7.850

Entregues

2018

Entregues B2C «sostenibles»

% Entregues diàries en punts de recollida

14

%

2018

 

% Entregues diàries en CDUMs

2,8

%

2020

3. INFRAESTRUCTURA

Sòl logístic

m2 de sòl industrial integrat en trama urbana

5,4

M de m2

2020

ÀREA regulada

Superfície de l’àmbit d’estacionament regulat a BCN (ÀREA)

71

km2

2020

% de la superfície de BCN amb estacionament regulat (ÀREA)

69,9

%

2020 

Núm. de municipis metropolitans amb ús de l’aplicatiu SPRO

6

Municipis

2021

Espais de CiD en via pública

Núm. Places CiD en via pública

9.988

Places

2020

Núm. Places CiD en via pública en ÀREA DUM (inclou DUM horària)

8.486

Places

2020

Núm. Places CiD en via pública en ÀREA DUM horària

286

Places

2020

Núm. Places CiD en via pública fora de la zona d’estacionament regulat (ÀREA)

1.502

Places

2020

Km de Carril multiús

6

km

2019

Punts de CiD amb permís nocturn

72

Punts

2021

Usuaris i ús SPRO

Hores diàries ofertades per a l’estacionament de la DUM a la ciutat

123.000

Hores/dia

2020

Núm. Usuaris donats d’alta a l’aplicatiu SPRO

190.000

Vehicles

2021

Núm. Activacions mitjanes diàries per plaça de l’aplicatiu SPRO (BCN)

4,4

Activacions/dia/plaça

2018

Activacions mitjanes diàries de l’aplicatiu SPRO (BCN)

41.665

Activacions/dia

2018

Servei als establiments de la oferta de CiD en via pública

% Establiments servits a menys de 50 m amb oferta CiD en via pública

52

%

2020

% Establiments servits a menys de 100 m amb oferta CiD en via pública

26

%

2020

% Establiments servits a més de 100 m amb oferta CiD en via pública

22

%

2020

Espais de CiD fora de la via pública

Núm. Mercats amb plataforma logística

13

Mercats

2021

Núm. Centres de distribució urbana de mercaderies a l’accés municipal (CDAM)

0

CDAM

2021

Núm. Centres de distribució urbana de mercaderies (CDUM) de tipus micro (10-100 m2)

36

CDUM micro 

2020

Núm. Centres de distribució urbana de mercaderies (CDUM) de tipus meso (100-300 m2)

2

CDUM meso 

2020

Infraestrctura pròpia B2B

Núm. Comerços de barri que exerceixen de punts de recollida

374

Comerços

2020

Núm. Lockers que exerceixen de punts de recollida

230

Lockers

2020

Núm. Oficines d’operadors logístics (OL) que exerceixen de punts de recollida

94

Oficines OL

2020

4. MOBILITAT

Mobilitat

Etapes de desplaçament associades a furgonetes i camions

 490.561

Etapes de desplaçament

2018

% De la mobilitat de “vehicle privat” associada a furgonetes i camions

 23,37

%

2018

Veh·km anuals efectuats per furgonetes

 580,01

Milions

2017

Veh·km anuals efectuats per camions

183,16

Milions

2017

5. VEHICLES

Parc de vehicles

Núm. Furgonetes censades a BCN (DGT)

55.777

Furgonetes

2020

Núm. Camions censats a BCN (DGT)

39.074

Camions

2020

Núm. Furgonetes censades a l’AMB (DGT)

58.856

Furgonetes

2020

Núm. Camions censats a l’AMB (DGT)

55.171

Camions

2020

Qualitat ambiental dels vehicles

% Parc circulant de furgonetes i camions Etiqueta 0

1,7

%

2022

% Parc circulant de furgonetes i camions Etiqueta ECO

3,8

%

2022

% Parc circulant de furgonetes i camions Etiqueta C

54

%

2022

% Parc circulant de furgonetes i camions Etiqueta B 37,6

%

2022
% Parc circulant de furgonetes i camions Sense etiqueta 2,9

%

2022
% Parc circulant de furgonetes electrificats 1,49

%

2022
% Parc circulant camions amb combustibles alternatius (elèctric, GLP i GNC) 9,3

%

2022

6. EXTERNALITATS

Qualitat de l’aire

Emissions de CO2eq associades a la DUM

225.738

t/any

2018

Emissions de PM10 associades a la DUM

62,3

t/any

2018

Emissions de NOX associades a la DUM

961,4

t/any

2018

Sancions en AREA DUM

Núm. Sancions anual en places de DUM dins l’àmbit d’estacionament regulat

148.573

Sancions/any

2019

Indisciplina

Índex d’indisciplina global

0,4652

Il·legalitats/ml vial

nov18-feb2019 

Taxa de variació de l’indicador d’indisciplina

-12,7

%

nov18-feb2019

Índex d’indisciplina en vehicles comercials

0,1188 

Il·legalitats/ml vial

nov18-feb2019

Índex d’indisciplina en CiD

1,9260 

Il·legalitats/ml vial

nov18-feb2019 

Índex d’indisciplina en vehicles comercials/particulars

0,1188 / 0,3463

Il·legalitats/ml vial

nov18-feb2019 

Índex per tram regulat/no regulat

0,4487 / 0,4876 

Il·legalitats/ml vial

nov18-feb2019 

Índex en xarxa bàsica/fora de xarxa bàsica

0,4727 / 0,4601 

Il·legalitats/ml vial

nov18-feb2019 

Sinistralitat

Núm. Sinistres anuals on intervenen furgonetes i camions

1.568

Sinistres

2019 

Núm. Víctimes mortals anuals en sinistres on intervenen furgonetes i camions

3

Víctimes mortals

2019 

Núm. Víctimes greus anuals en sinistres on intervenen furgonetes i camions

23

Ferits greus

2019 

Núm. Víctimes lleus anuals en sinistres on intervenen furgonetes i camions

1.709

Ferits lleus

2019