La DUM és una activitat essencial pel sosteniment de la vida urbana i que cal posar en valor,  ja que dóna suport a la majoria d’activitats i serveis que tenen lloc a la ciutat. 

Dona suport a la distribució de serveis bàsics (establiments comercials, hospitals, equipaments, etc.), a l’economia urbana (restauració, serveis, botigues…), i al desenvolupament del metabolisme urbà (recollida de residus, obres, etc.). A més, té un impacte important en termes d’ocupació, tant a la ciutat com a l’àmbit metropolità.

Però també és una activitat amb impacte a nivell d’emissions, soroll, seguretat viària, indisciplina i ocupació de l’espai públic. Són aquestes externalitats les que li ofereixen una condició de NIMBY (Not In My Back Yard) i una visió negativa per part de la població en general que cal treballar.

  • Mobilitat associada a furgonetes i camions: 23% de la mobilitat privada en “Vehicle privat”.
  • Emissions derivades de la mobilitat de furgonetes i camions: 29% de PM10 i 33% de NOx. 
  • Soroll: Vehicles més pesants i amb més contribució al soroll.
  • Sinistralitat: 1.646 sinistres a la ciutat amb implicació de furgonetes i camions (3 víctimes mortals, 23 ferits greus i 1.833 ferits lleus el 2019)
  • Ús irregular de la infraestructura de càrrega i descàrrega: 150.000 denúncies anuals a l’Àrea DUM
  • Indisciplina i ocupació informal de l’espai públic.