La DUM és una activitat essencial per al funcionament de la vida urbana, donant suport a una àmplia gamma d’activitats i serveis a la ciutat. Aquesta distribució és crucial per a l’abastiment de serveis bàsics, l’economia urbana i el metabolisme urbà.

Tot i això, també genera impactes negatius com emissions, soroll i problemes de seguretat i ocupació de l’espai públic que li donen condició de NIMBY (Not In My Back Yard) que li otorguen una visió negativa per part de la població.

  • Mobilitat associada a furgonetes i camions: 23% de la mobilitat privada en “Vehicle privat”.
  • Emissions derivades de la mobilitat de furgonetes i camions: 29% de PM10 i 33% de NOx. 
  • Soroll: Vehicles més pesants i amb més contribució al soroll.
  • Sinistralitat: 1.646 sinistres a la ciutat amb implicació de furgonetes i camions (3 víctimes mortals, 23 ferits greus i 1.833 ferits lleus el 2019)
  • Ús irregular de la infraestructura de càrrega i descàrrega: 150.000 denúncies anuals a l’Àrea DUM
  • Indisciplina i ocupació informal de l’espai públic.