La Distribució Urbana de Mercaderies (DUM) és l’activitat relacionada amb l’entrega i recollida de mercaderies a la ciutat, així com altres serveis. Inclou transport, manipulació, emmagatzematge, gestió de residus i serveis a domicili.

El sector logístic és responsable de portar les mercaderies a la ciutat totes les activitats relacionades amb la seva distribució dins de la ciutat són considerades DUM.

La DUM és crucial per al desenvolupament econòmic de la ciutat, cobrint necessitats bàsiques com l’alimentació i la salut. A més, proporciona milers de llocs de treball.

A Barcelona, un important node logístics del Mediterrani i del sud d’Europa, el sector logístic genera aproximadament uns 50.000 llocs de treball i contribueix amb aproximadament un 12,7 % del PIB. No obstant això, cal destacar que encara és un sector fortament masculinitzat, amb aproximadament un 80 % de treballadors homes a la província de Barcelona.