Així doncs, per començar a treballar plegats en la definició d’una estratègia compartida per a la DUM, l’Ajuntament de Barcelona en cooperació amb les associacions econòmiques i empresarials més representatives així com les organitzacions sindicals signen el següent pacte per definir accions concretes per assolir un model de DUM més eficient, sostenible i segur a Barcelona i la seva àrea metropolitana.

Els principis que inspiren el Pacte per una nova distribució urbana de mercaderies a Barcelona són la salut, la qualitat de vida i la millora de l’eficiència de l’activitat, la sostenibilitat i la qualitat ambiental de l’entorn i la col·laboració público-privada, la competitivitat, la productivitat i la corresponsabilitat social i ambiental corporatives dels sotasignats.