L’estratègia municipal de la distribució urbana de mercaderies neix doncs d’aquests nous reptes que afronta la ciutat i de l’objectiu comú entre els actors públics i els privats de disposar d’un sistema de DUM eficient, sostenible i segur que potenciï el comerç de la ciutat i que millori la competitivitat econòmica de les empreses tot reduint les externalitats de l’activitat.

Els objectius de l’estratègia en l’horitzó 2030 es basen en quatre pilars i un objectiu transversal: habilitar espais logístics fora de la via pública, disposar d’espais flexibles en superfície i compatibles amb la vida urbana, assolir una mobilitat activa, neta i segura en la distribució, preservar el sòl logístic en trama urbana a escala metropolitana i potenciar l’activitat econòmica en el marc de l’economia productiva i de les cures.

Objectius clau de l’estratègia (Horitzó 2030):

 1. Flexibilitzar l’oferta i millorar la gestió de l’estacionament en via pública

  Incrementar l’oferta d’hores de càrrega i descàrrega en espais regulats i treballar per reequilibrar la demanda

 1. Permetre i potenciar l’aparició d’espais fora de la via pública

  Promoure l’ús de CDUM’s fora de la via pública per reduir l’impacte dels repartiments a domicili i a oficines

  Impulsar l’ús dels punts recollida per al comerç online en detriment dels lliuraments a domicili

 1. Potenciar l’ambientalització de flotes DUM i promoure la ciclologística

  Impulsar l’electrificació del parc circulant de vehicles comercials N1

 1. Visió 0 accidents en sinistralitat a la DUM i minimitzar indisciplina

  Treballar per assolir la visió 0 en sinistralitat: 0 víctimes mortals i 0 ferits greus

  Reducció de la indisciplina i facilitar la compatibilitat de l’activitat amb la vida quotidiana

 1. Garantir i potenciar l’existència de sòl logístic a escala metropolitana

  Protegir el sòl industrial integrat en trama urbana

  Impulsar l’ús de mitjans ferroviaris per a la DUM

 1. Establir una estratègia comunicativa per la DUM

  Elaborar elements de comunicació necessaris per millorar la gestió, informació i visió de la DUM

 1. Desenvolupar un DUM data center

  Millorar el coneixement de la DUM a través d’un observatori permanent

Objectius transversals de l’estratègia (Horitzó 2030):

 1. Potenciar la millora de l’activitat econòmica en un context urbà socialment responsable

  Fer front a la precarietat de l’activitat

 1. Definició d’una estratègia de la DUM que tingui en compte els treballs de cures, l’accessibilitat i la dimensió de temps

  Compatibilitzar la DUM amb les dinàmiques de la vida quotidiana del territori
Podeu consultar els indicadors clau per a aquestes propostes aquí.