Per comprendre el funcionament de la DUM a la ciutat, s’ha classificat ad hoc que divideix aquesta activitat en tres models. Cada un dels models té unes característiques concretes en relació al tipus de mercaderia, dinàmica territorial, temps de lliurament i freqüència d’entrega, entre altres aspectes clau per a la distribució urbana de mercaderies.

Aquesta conceptualització és el resultat d’una anàlisi exhaustiva i constitueix un pas fonamental en la caracterització de l’activitat a la ciutat.

  • El B2B (Business to Business), o la distribució als establiments, és el model de la DUM més conegut i més estudiat. Abasteix diferents tipus d’establiments de la ciutat, que inclou sectors i activitats molt diverses com ara els hotels i la restauració, les botigues d’alimentació, les grans cadenes del sector tèxtil o els centres educatius i sanitaris.

 

  • El B2C (Business to Consumer), o la distribució al client final, és el model que engloba el comerç electrònic. A diferència del B2B, en aquest són els comerços els que fan arribar els productes al client, en lloc de ser el client qui es desplaça a l’establiment. Aquest model afegeix una nova etapa a la cadena de distribució coneguda com a «última milla».

 

  • La DUS (distribució urbana de serveis) és el model que engloba les activitats de prestació de serveis que, de forma complementària, inclouen el transport de mercaderies. Incorpora serveis com ara la recollida de residus, les mudances, la construcció i la rehabilitació d’edificis i l’assistència tècnica, entre altres. Tot i que fins ara no s’ha tingut massa en compte, s’identifica com una part important de la DUM.

La DUM és un fenomen urbà complex amb diverses cadenes de subministrament per a cada model i establiment, globalitzades però amb poca informació detallada. Un objectiu principal ha estat obtenir dades per a una millor comprensió i posterior presa de decisions. La DUM és un sector privat i la col·laboració entre l’Administració i actors privats és essencial per millorar-ne l’eficiència i reduir les externalitats.

A continuació es presenten diversos actors implicats en una taula, encara que aquesta no és exhaustiva ni completa.