Per tant, l’èxit de l’Estratègia municipal de la distribució urbana de mercaderies amb horitzó 2030, requereix la implicació i la col·laboració tant d’actors públics com privats en diferents espais. El Pacte per la Mobilitat, amb una llarga trajectòria en els debats entorn de la mobilitat, constitueix un primer punt de trobada amb els actors privats per tal de debatre l’enfoc, els objectius i les mesures de l’Estratègia. Aquest espai de debat, però requerirà de taules i grups de treball específics que permetin abordar les problemàtiques associades als diferents models i a l’ús de l’espai públic. 

És imprescindible també la col·laboració i coordinació amb els diferents actors públics, entre els quals la Direcció General de Trànsit (DGT) es presenta com un dels principals en relació als vehicles utilitzats i a la seguretat. No menys importants són les col·laboracions amb altres actors públics com l’Autoritat del Transport Metropolità, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Guàrdia Urbana de Barcelona o els diferents operadors de transport públic.

Per últim, els Fons Next Generation, als quals s’han presentat dues manifestacions d’interès (MDI) en l’àmbit de la DUM, poden esdevenir una font important de recursos per desplegar les mesures previstes i per començar a caminar cap a un model de DUM més eficient, més sostenible i més segur. En termes de finançament, també prenen especial importància les col·laboracions público-privades i l’assoliment d’acords entre les parts.