#1 DESPLEGAMENT DE LA INFRAESTRUCTURA NECESSÀRIA:

 • Creació d’una xarxa de punts de recollida per als productes de comerç electrònic
 • Creació d’una xarxa de CDUMs de B2C
 • Creació de CDUMs de B2B
 • Creació de CDAMs
 • Creació de nodes intermodals ferroviaris
 • Reserva de sòl logístic als polígons

 

#2 DESENVOLUPAMENT D’INSTRUMENTS DE GESTIÓ:

 • Extensió de les àrees de C/D ÀreaDUM a la resta de la ciutat i a l’AMB
 • Flexibilització de l’estacionament en superfície i de l’ús de l’espai públic
 • Millores en l’aplicatiu l’SPRO
 • Millores en el control de la indisciplina
 • Potenciar la DUM nocturna i facilitar-ne la gestió
 • Mobilitat sostenible en els canals de distribució dels marketplaces locals
 • Millores en la DUM a mercats municipals
 • Col·laboració amb la DGT per implantar ADAS i etiquetes d’advertència de l’existència d’angles morts
 • Col·laboració amb DGT per classificar els vehicles segons l’ús (B2B, B2C, Altres)
 • Monitorització del trànsit vinculat a la distribució urbana de mercaderies
 • Modificacions de la normativa d’usos als aparcaments
 • Tarifació i fiscalitat de l’e-commerce
 • Definició i implementació de polítiques que ajudin a la reconversió de flotes i impulsin la ciclologística

 

#3 FACILITAR LA COMUNICACIÓ, EL CONEIXEMENT I LA INNOVACIÓ

 • Campanyes de comunicació i sensibilització
 • Comunicació de l’estratègia
 • Millorar els canals de comunicació entre l’Ajuntament i els usuaris
 • Creació d’una enquesta de mercaderies
 • Creació d’un sistema d’indicadors, informació cartogràfica i BBDD de la DUM
 • Benchmarking internacional sobre estratègies i bones pràctiques en la DUM
 • Creació d’un vehicle DUM 0 emissions

 

#4 COL·LABORACIÓ PÚBLICO-PRIVADA EN DIFERENTS ESPAIS DE GOVERNANÇA

 • Creació d’un Observatori de la DUM
 • Participació i seguiment de l’estratègia
 • Col·laboracions específiques amb institucions amb competències sobre la mobilitat: DGT, SCT, ATM i altres
 • Finançament per a la innovació en la DUM
 • Estudi d’incentius i bonificacions per facilitar el desplegament de l’estratègia