El comerç electrònic ha experimentat un gran creixement en els últims anys, especialment durant la pandèmia. Aquesta transformació ha modificat els models de distribució tradicionals, afegint una nova etapa a la cadena de distribució, coneguda com la «milla extra».

Els hàbits de consum dels clients són crucials en aquest procés, ja que influeixen en l’impacte ambiental i l’ocupació de l’espai urbà. Per assolir una distribució més sostenible en el model B2C, és essencial la conscienciació dels consumidors i els canvis en el seu comportament.

Barcelona 2018:

  • 23M de compres online
  • 86% lliuraments a domicili i oficines

Catalunya 2018-2020:

  • +44,6 % del B2C
  • +15 % dels lliuraments a domicili

Barcelona ha estat un referent internacional en planificació urbana durant dos segles, amb la quadrícula de Cerdà i les Exposicions Universals i Jocs Olímpics consolidant-la com a ciutat moderna.

Malgrat això, encara té reptes importants per resoldre com la contaminació, el canvi climàtic, la contaminació acústica, la seguretat viària, l’escassetat d’espais verds o l’efecte illa de calor.

L’Administració està abordant aquests reptes amb projectes per transformar la ciutat cap a un espai públic més saludable, verd, just i segur, promovent les relacions socials i l’economia local. Això ha inclòs polítiques que prioritzen nous usos de l’espai públic en detriment de l’estacionament en superfície i el vehicle privat.

Font: Ajuntament de Barcelona

Les zones d’estacionament regulat en superfície han augmentat des de la implantació de l’Àrea el 2005 ampliant aquelles destinades als residents, però l’oferta total de places s’ha reduït en un 36 % (2005 – 2018). Les places per a càrrega i descàrrega de mercaderies només s’han reduït en un 8 %, i s’han creat espais amb finestres temporals per a la DUM.

El Pla de mobilitat urbana de Barcelona 2024 té com a objectiu promoure la mobilitat a peu, en bicicleta i en transport públic, amb una reducció del 25 % del vehicle privat. També preveu millores per a una DUM més sostenible i integrada al territori.